17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Daar is hij dan, mijn eerste blog! En er zullen er nog velen volgen, want er is zoveel te vertellen over duurzaamheid en welzijn. De keuze voor het onderwerp ’17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling’ is dan ook verre van willekeurig. Volg me op LinkedIn en blijf op de hoogte van al mijn blogs, waarin ik innovaties en verhalen over duurzame, inspirerende initiatieven met jullie zal delen. Je zult zien dat ook jij je als ondernemer én mens bij kunt dragen aan duurzaamheid. 
 

Bekijk de inspirerende video over het belang van de 17 duurzame werelddoelen.

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

 

Het begon allemaal met de millenniumdoelen…

In het jaar 2000 werden de millenniumdoelen ingevoerd. Deze brachten een samenwerking tussen de 189 lidstaten van de Verenigde Natie op gang, met name op het gebied van ontwikkelingshulp. Extreme armoede en honger stonden toen bovenaan de agenda. 15 jaar later zijn er binnen deze problematiek zeker successen behaald, maar de wereld bleek nog niet ambitieus genoeg. Bovendien waren de cijfers niet altijd veelzeggend, want er speelden meer factoren mee. Het is dus lastig in te schatten hoe de situatie zou zijn geweest als de millenniumdoelen geen intrede hadden gedaan.  

 

Waarom dan weer nieuwe doelen stellen?

Ondanks de uiteenlopende meningen over de millenniumdoelen was het wel de eerste stap tot internationale samenwerking en bewustwording. In de tussentijd is er veel veranderd en met name klimaatverandering en gelijkheid zijn nu veelbesproken onderwerpen. Burgers over de hele wereld hadden ook inspraak in de thema’s die zij belangrijk vonden. VN-medewerkers gingen zelfs in de allerarmste gebieden in gesprek met mensen. Tijd voor nieuwe doelen dus, en zo kwamen de inmiddels 193 lidstaten weer bijeen. Er zijn 17 nieuwe werelddoelen geformuleerd voor de periode 2015-2030. Sustainable Development Goals (SDG’s) die door middel van zowel lokale als internationale acties en samenwerking behaald moeten worden.   

 

“VN-medewerkers gingen zelfs in de allerarmste gebieden in gesprek met mensen”

 

Wat zijn dan die 17 Sustainable Development Goals?

Alle lidstaten samen hebben 17 SDG’s opgesteld die elk weer onderverdeeld zijn in subonderwerpen en -doelen. De thema’s zijn:

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

Wie gaat het behalen van deze doelen financieren?

Het behalen van al deze werelddoelen zal per jaar biljoenen gaan kosten, maar wordt dit dan volledig door de overheid en dus belastingbetalers gefinancierd? Zeker niet, het draait bij het behalen van de SDG’s juist om samenwerking en verbinding. Sterker nog, doel 17 staat volledig in het teken van partnerschap. Zo worden het bedrijfsleven, organisaties én de consument gestimuleerd om duurzame keuzes te maken.

 

De SDG’s zijn in 2015 al geïntroduceerd, hoe staat Nederland ervoor?

In 2016 is de overheid aan de slag gegaan met het vertalen van SDG’s naar een nationaal beleid. Hieruit is een plan van aanpak gekomen ‘inzake implementatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen’. Interesse om het rapport te lezen? Het plan van aanpak kun je hier downloaden. Maar samengevat, waar is Nederland al sterk in en waar kunnen we nog in verbeteren? Ik ging op onderzoek uit en concludeerde onderstaande resultaten uit de cijfers van het CBS.

Doen we goed!

·       Banen en economische groei.

·       Rechtstaat en instituties.

·       Gezondheid en onderwijs (selectief positief).

·       Bbp per hoofd van de bevolking is een van de hoogste van alle EU-landen.

·       Een respectabele 38% van de parlementariërs en lokale volksvertegenwoordigers zijn vrouw.

·       Risico op armoede is laag.

·       82% van ons geproduceerde afval wordt gerecycled.

 

Dat kan nog veel beter

·       Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, in salaris en leidinggevende functies.

·       Milieu, klimaat en energie.

·       De broeikasemissie per inwoner van Nederland blijft zorgwekkend hoog, we staan op nummer 26 van de 28 EU-landen.

·       Ons aandeel biologische landbouw.

 

Het is bovendien zo dat nog niet voor alle doelen en subdoelen indicatoren geformuleerd zijn die gebruikt kunnen worden om metingen te doen en cijfers te genereren.

 

Hoe wil jij als ondernemer je steentje bijdragen?

Ben jij ondernemer en richt je je op duurzaamheid, gezondheid, welzijn of een ander onderdeel van de 17 werelddoelen? Wil je het verhaal van jouw onderneming vertellen maar weet je niet hoe? Misschien is het een leuke eerste stap om je door mij te laten interviewen voor een van mijn volgende blogs. Neem gerust contact met me op!

 

Wil je weten wat ik als externe tekstschrijver en contentspecialist kan betekenen binnen jouw bedrijf?
Neem vrijblijvend contact met me op voor een advies op maat.

+31(0) 6 519 103 00
info@contexxtschrijver.nl